Vad är fysioterapeutens arbetsområde? ja de flesta svarar nog kroppen på det. då blir frågan vad är det som definieras som kroppen och ingår hjärnan där?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *