Fysioterapeut med en grundutbildning i psykoterapi. Min erfarenhet har jag erövrat genom att jag i snart 20 år har arbetat med patienter som har smärta och stress. Som gruppledare men även individualterapeut i samtal, kroppsmedvetande och träning. Har i många år arbetat i team tillsammans med både läkare kuratorer psykologer arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Mitt intresse har alltid varit i fältet för helhet, även kallat psykosomatik. De senaste åren har jag arbetat på just en mottagning med namnet Enheten för Psykosomatik, som nu mer har bytt namn till Smärtrehab Västmanland. Det är en specialistmottagning för rehabilitering av patienter med långvarig smärta i första hand, med namnbytet så har vi inte tappat bort vårt helhetstänk.

Arbetsmetoden som jag främst utgår ifrån är ACT (acceptance commitment therapy) och CFT (compassion focused therapy) och Kroppsmedvetande. ACT är en mycket ACTiv metod som faktiskt innebär att man gör(ACT) för att göra förändringar. En stor del innebär träning i att bli medveten om här och nu, metoder att använda där är både mindfulness och kroppsmedvetande. Och att därifrån lägga märke till att man kan ha fastnat i sina tankar. En del når man via kroppen och andra via språket och tanken.