Kroppsmedvetande är ett arbetssätt som har använts av fysioterapeuter, främst inom den psykiatrin och något som kallas psykosomatiken. Där vill jag stanna, vid begreppet psykosomatik. För vad definierar det? Jo att man har en helhetssyn på människan, vi  är känslor tankar nervsystem och kropp. Vi är levande varelser som behöver både mening och sammanhang. Det som händer oss i livet kommer att kännas och uttryckas via våra kroppar, vare sig händelserna är fysiska eller känslomässiga. Att arbeta med rörelser och sitt medvetande, som tankar och känslor är vårt arbetssätt.

Via kroppen och rörelser, att stanna till och upptäcka vad och hur det känns, att kunna möta sig själv och sin kropp med ödmjukhet och omhändertagande. Tillåta andetaget ta sin plats låta kroppen få sitt utrymme, öppna upp inom dig att känna det som känns.