Mindfulness definieras med att kunna vara närvarande i stunden. Som oftast så är vi i våra tankar och är totalt uppslukad med dem, så att bli närvarande i stunden kan vara att känna hur något är just nu, dofterna, ljuden, smakerna eller det sensoriska inputen-som t.ex hur känns mina byxor mot huden. Mindfulness innebär att lägga märke till hur ens tankar far i väg, helt utan kontroll, till nya bilder och associationer, kanske precis när du börjar höra ljuden så far tanken i våg på varifrån ljuden kommer. Det att lära sig lägga märke till vad och var våra tankar oftast hamnar, vad de har för motorväg som den lättast glider in på. Mindfulness handlar inte om att försöka sluta tänka, för det kan vi inte, utan att lägga märke till vilka tankar vi har. Kan mindfulness hjälpa oss att lägga märke till tankevanor, som var hamnar tanken rent vanemässigt? Ja allt är vanor och att lägga märke till vanor kan hjälpa oss att bryta en vana. Om vi inte vet att vi har en vana så är det omöjligt för oss att förändra den. Kan vi lägga märke till vanorna som vi även skapar i våra kroppar, att lära sig att notera det som händer i kroppen och hur vi använder våra kroppar kallar jag för kroppsmedvetande. Eller kanske det borde heta bodyfulness istället? Nja kroppsmedvetande eller kroppsnärvaro är nog det som ligger mig närmast. Kroppen är en upplevelse som inte alltid får den plats den borde. Allt som händer oss känns i kroppen, smärta, ångest, sorg, kärlek, hunger, smekning rädsla. Så i terapier så är det av betydelse att vi adresserar våra kroppar i det som händer och tar med den i behandlingen. Där har vi fysioterapeuter en stor kunskap och erfarenhet som skulle vara värdefullt att dra nytta av för vårdgivare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *